Ben – Ami Shillony (Kudüs İbrani Üniversitesi)

YAHUDİLERİ VE MÜSLÜMANLARI BİRARAYA GETİRMEK GIBİ ÇOK ASİL BİR AMAÇ İÇİN ÇALIŞIYORSUNUZ. ŞUNU BELİRTMEME İZİN VERİN, İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DÖNEMDE YAPILMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ İŞLERDEN BİRİNİ YAPIYORSUNUZ.

Yahudileri ve Müslümanları biraraya getirmek gibi çok asil bir amaç için çalışıyorsunuz. Şunu belirtmeme izin verin, içinde bulunduğumuz dönemde yapılması gereken en önemli işlerden birini yapıyorsunuz.

Bu iki İlahi din, İslam ve Yahudilik, barış ve sevgi dinidir ve iki dinin mensupları asırlarca birarada barış içinde yaşamışlardır. 20. yüzyılda Araplar ve İsrailliler atalarının topraklarında yeni siyasi devletler oluşturmuşlardır. Ne var ki, bu devletlerin kurulduğu günden beri, Arap devletleri ve İsrail arasında trajik ve kanlı bir tartışma süregitmektedir. Her iki taraf da, kendilerinin Allah için ortaya çıktıklarını iddia etmekte, diğer tarafın haklarına, isteklerine ve hassasiyetlerine önem vermemektedir.

Her iki toplumun da aydın din adamlarının birbirleriyle buluşup Ortadoğu"daki acıya son verme ve barışı tesis etme vakti çoktan gelmiştir. Allah, kullarının birbirlerine saygı ve sevgi duymalarını, birbirlerini öldürmemelerini bildirmiştir. Bunun din adamları tarafından ifade edilmesi gerekir. Bu girişimin, Ortadoğu"yu asırlar boyunca barış ve huzur içinde yönetmiş bir ülke olan Türkiye"den gelmesinden mutluyum. Size başarılar diliyorum.

KUDÜS İBRANİ ÜNİVERSİTESİ
BEN -AMI SHILONNY