Carlos Otiz De Landazuri (Navarra Üniversitesi Felsefe Bölümü)

Sizin yayınlarınızdan aşağıdaki kitabı teslim aldık:
Yahya, Harun (Oktar, Adnan); Yaratılış Atlası, 1. cilt, Global, İstanbul, 2007, 800 sayfa.

Bu kitap 2001 yılı Felsefi Yıllığının "Yeni Bibliyografyası"nın Haziran"daki 2. cildinde, "20. yüzyıl Felsefesi" bölümünde yer alacaktır.

Teşekkür ederiz.

Carlos Otiz de Landazuri
Navarra Üniversitesi