Chantal Bruck (Altes Ruayal Lüksemburg Büyük Düşesi Sekreterliği)

31 Mart 2007

Ekselansları Lüksemburg Büyük Düşesine yollamış olduğunuz Yaratılış Atlası isimli kitabınızı alma şerefine nail oldum.

Sizin nazik alakanıza karşı son derece hassas davranan Saygıdeğer Altes’e bu devasal eserinizi ulaştırdığımın bilgisini vermek isterim.

Bu zevkli görevi yerine getirmekten duyduğum memnuniyeti dile getirirken, en içten saygılarımın kabulünü istirham ederim.

Saygılarımla,

Chantal Bruck