Darwinizm Bütün Kötülüklerin Kaynağı
Hollanda”nın Protestan günlük yayınlarından Reformatorisch Dagblad gazetesi, 23 Haziran 2007 tarihinde, "Darwinizm Bütün Kötülüklerin Kaynağı" başlığı altında Yaratılış Atlası ile ilgili kapsamlı bir habere yer verdi. 60 bin tirajlı gazetede "Türk filozof: İslam terörün kaynağı değil, çözümüdür" alt başlığından sonra, şu ifadeler yer aldı:

Avrupa ülkelerinin bir çoğunda okullar ve üniversiteler bu yılın başında yaratılış ve evrim hakkında yeni bir bakış açısı kazandılar. Yaratılış Atlası“nda, Türk asıllı Harun Yahya bu kavramları kesin ve açık olarak belirtiyor… Gelecek hafta kitap Strasbourg’da gündem konusu. Avrupa Konseyi, Salı günü "Harun Yahya taarruzunu" görüşecek…

Peki iç ve dış basında bu kadar malzeme olan kitabın mesajı ne ve kime ait?

"Evrim teorisinin aldatmaca olduğunu" açıklamak istediğini yazan Türk Adnan Oktar, 25 yıldır Harun Yahya gibi "peygamberlere ait" müstear bir isimle politik, bilimsel ve dini konularda yazılar yazıyor…

Harun Yahya’nın 772 sayfalık Atlasında canlı hayvanların ve bunlara ait fosillerin fotoğrafları yer alıyor. Fosil koleksiyonunun, evrim teorisini çürütebilecek en önemli kanıtlardan birisi olduğunu düşünüyor. "Fosiller, yeryüzündeki canlıların hiçbir değişikliğe uğramadıklarını gösteriyor." Bu oldukça geniş koleksiyon ona göre tek bir sonuca varıyor: Hiçbir zaman evrimleşmedik; bizler yaratıldık.

… Yazara göre bundan daha da ikna edici bir delil ise fosil kayıtlarında ara geçiş olmaması… Örneğin yarım bir örümcek, yarım bir sinek veya kuş olmak üzere olan yarım bir sürüngen hiçbir zaman bulunmadı. Yazar, "Kesinlikle Darwinistler’in sözde iddialarına delil olarak kullanabilecekleri tek bir fosil bulunmamıştır." diye belirtiyor.

… Harun Yahya’ya göre Darwin’in canlıların hayatta kalmak için savaşması gerektiği ve güçlü olanın kazandığı ilkesi, insanların zalim olmalarına yol açtı. "Irkçılık, Faşizm ve Komünizm gibi şiddet yanlısı ideolojiler, gerçekte Darwinizm’in yanlışlarını dayanak almaktadır." Yeryüzündeki tüm şiddetin ve kötülüklerin kaynağı budur ve Darwinizm’den daha şiddet yanlısı bir felsefe bulunmamaktadır.

Harun Yahya’nın bakış açısına göre 11 Eylül’de New York’taki İkiz Kulelere yapılan saldırıyı Müslümanlar değil, Darwinistler gerçekleştirdi. "Dünya üzerinde en fazla mensubu bulunan üç İlahi dinden İslam, Hıristiyanlık ve Musevilik tümüyle şiddete karşıdır."

Fakat eğer teröristler kendilerinin Allah’ın adıyla hareket ettiklerini söylerlerse? Harun Yahya’nın cevabı çok sade: Bunlar sosyal Darwinist’tir. Kendilerini dinin ardında saklarlar, fakat gerçekte dindar değillerdir. Dolayısıyla, ona göre dünyamızı istila eden terörizm hiçbir zaman Allah’ın taraftarı dinlerden değil, ateizmden kaynaklanmaktadır. Günümüzde bu iki akım da aşikar biçimde görülmektedir: "Darwinizm ve materyalizm. Savaşlar, cinayetler ve benzerleri bu akımların bir sonucudur" diye belirtiyor…

Tüm kanlı saldırıların ve rejimlerin ardındaki asıl nedeni gösterdikten sonra, yazar için tek bir sonuç kalıyor: "İslam terörizmin kaynağı değildir, fakat tek çözümüdür." Kuran’dan on ayet ile İslam’ın aslında barışçı bir din olduğunu ispatlıyor. "Güvenlik ancak İslam’ın kabul edilmesiyle temin edilebilir, bu da Kuran’ın değerlerine göre yaşamak anlamına gelir."

… Giriş bölümünde yapılan açıklama dikkate değer: Bu yazarın tüm kitapları inançla ilgili konuları Kuran’ın ışığında açıklamaktadır. Okuyucuları Allah’ın sözlerini öğrenmeye ve yaşamaya davet etmektedir…