Dr. Oktar Babuna Zain Khan’ın programında Darwinizmin geçersizliğini anlattı

Dr. Oktar Babuna Pakistan’ın belgesel ve film yapımcısı ve aktivist Zain Khan’ın “Tactical Talk” adlı yayınında Adnan Okar’ı temsil etti. Dr. Babuna katıldığı programda Darwinizmin bilimsel geçersizliğini ve yaratılış delillerini anlattı.

Yayına aynı zamanda Teknik ve Bilim araştırma Vakfının 24 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlediği “Yaşamın ve Evrenin Kökeni” konulu uluslararası konferansa da konuşmacı olarak katılmış olan Amerikalı biyokimya uzmanı Dr. Fazale Rana da katıldı. Programda ele alınan konular, Darwin’in dönemindeki teknolojik yetersizlikler, bir proteinin dahi tesadüfen meydana gelmesinin imkansızlığı, Darwinizmi ispat eden tek bir fosil kaydı bulunmazken yaratılışı ispat eden milyonlarca fosilin bulunduğu ve evrenin kökeni.