Dünyadaki kötülüğün merkezi: İngiliz derin devleti

Dünyadaki kötülüğün merkezi: İngiliz derin devleti

İngiliz Derin Devleti ise asırlardır bu hiyerarşinin en üst noktasında olmuştur. Ortadoğu’yu kana bulayan politikalar İngiliz Derin Devletinin eseridir. Ortadoğu devletlerinin çoğunu İngiltere kurmuştur. Ortadoğu ülkelerinin sınırları Churchill’in başkanlık yaptığı Kahire Toplantısı’nda çizilmiştir. Söz konusu ülkelerin yöneticilerinin çoğunu İngiliz Derin Devleti seçip göreve getirmiştir. İngiliz derin devletinin adamları Lawrence, Gerthrude Bell, General Allenby, Orde Wingate, Hubert Young, Sir Percy Cox, Herbert Samuel vs bu kadroları bulmuş, yetiştirmiş ve yetkilendirmiştir.

Merkezi Amerika’da bulunan Jefferson Corner Sitesi’nde Harun Yahya makaleleri yayınlanmaktadır.

http://www.jeffersoncorner.com/the-hub-of-world-evil-the-british-deep-state/