Farhat Khan (Polonya Müslüman Topluluğu Genel Sekreteri)

"ÖLÜM, KIYAMET VE CEHENNEM KONULARINDA YAZILMIŞ EN İYİ
İSLAMİ ÇALIŞMA HARUN YAHYA"NIN KALEMİNDEN"

Polonya, Orta ve Doğu Avrupa"nın merkezinde, en büyük Katolik nüfusa sahip ülkelerden biridir. Aynı zamanda sınırları dahilinde en eski Müslüman azınlığı barındıran ülkedir. Ne var ki, Müslüman ve gayrimüslim bu iki topluluğun 600 yıla dayanan birlikteliği iki dinin birbirini tanımasını sağlamamıştır. İnsanlar İslam"ı tanımadıkları gibi, toplumda gördükleri tek tip modelden ötürü Müslümanlara karşı bir korku duymaktadırlar. Bu nedenle 1990 yılında biz Polonya Müslümanları, farklı din ve kültüre mensup bu iki toplumun birbirlerinin değer ve düşüncelerini daha iyi anlamaları ve aralarında huzur ve barış ortamı kurmak için bir dernek kurduk. Bizler barışın korunması için bilginin çok önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Bu anlamda, zamanımızda Harun Yahya"nın çalışmaları çok saygın bir yer elde etmiştir.

Bu mektubu Polonya Müslüman topluluğu adına yazıyorum. Son 5 yıldır farklı İslami konularda halka açık konferanslar düzenliyoruz. Bu çalışmalarımız sırasında insanların en merak ettikleri konunun ölüm, kıyamet ve cehennem olduğunu fark ettik.

Bu konuda yazılmış en iyi İslami çalışmanın hangisi olabileceğini araştırırken internette Harun Yahya"nın Ölüm Kıyamet Cehennem adlı kitabına rastladık. Değişik yazar ve kitapları da inceledikten sonra Harun Yahya"nın kitabını Lehçeye çevirmenin en iyi seçim olduğuna karar verdik.

Bu kitabı ölüm, kıyamet ve cehennem konusuna getirilen en iyi İslami yorum olarak görüyoruz. Kitabın içeriğinin sağlamlığı ve metninin açık ve net üslubu yazarın İslami konulardaki diğer kitaplarını da Lehçeye çevirmeye karar veren birçok Polonyalı aydın tarafından da takdir edilmiştir.

Bir gün yazarın Polonya"yı ziyaret edip burada yaşayan kişilerle tanışmasını umut ediyoruz. Kendisine hem bu dünyada hem de ahirette güzellikler diliyor, Allah"a, kendisini her türlü fitneden koruması için dua ediyoruz.

Farhat Khan
Polonya Müslüman Topluluğu Genel Sekreteri