Guy Vaucel (Ekslibris”in Tanınması İçin Fransız Derneği)

FRANSA, EKSLIBRIS"İN TANINMASI İÇİN FRANSIZ DERNEĞİ
HAZİNE MÜSTEŞARI

15 Ekim 2007

Harun Yahya’nın Yaratılış Atlası’nın birinci cildini almış bulunmaktayım. Bu hediye için çok teşekkür ederim. Bilimsel  eğitimci, AFCEL ve Nancy Belediye Kütüphaneleri onursal başkanı olarak, jestinizi değerli buldum. Bu cildi okumak, bana çok  zaman önce Üniversite’de okutulanları sorgulamama izin verdi… Ama daha okuyacak çok şey var bu ciltte.
Arkadaşlarımdan birisi, biyoloji öğretmeni M. Jean Clause Salesse de bu kitapla ilgilenecektir, aşağıdaki adreste öğretmenlik yapıyor:

Bu kolej, jeolog ve ENSG’nin (Jeoloji Ulusal Yüksek  Okulu) kurucusu olan René Nickles’in ismini taşıyor. Bu okulda ikimiz birlikte yüksek öğrenim görmüştük.
Bana sunacağınız diğer seriler için size teşekkür ederken, en içten saygılarımı sunuyorum.

Guy Vaucel