Harun Yahya’nın Evrim Konulu Çalışmaları

Tanınmış gazeteci Steve Paulson, tarihçi Ronald Numbers ile yaptığı ve ABD’nin ünlü salon.com sitesinde yayınlanan röportajında dünyadaki yaratılış yanlısı hareketleri ele alıyor. 2 Ocak 2007’de yayınlanan röportajda tarihçi Ronald Numbers sorulan bir soru üzerine Harun Yahya’nın evrim konulu çalışmalarına değiniyor:

 

Soru: Şimdiye kadar evrimin reddedilmesi Hıristiyan hareketler tarafından daha ağırlıktaydı. Bunu diğer dinlerde de görüyor muyuz?

 

Ronald Numbers: Evet artık görüyoruz. Belli alanlara hitap etse de daha önce daha çok Hıristiyan hareketiydi. Bunu diğer dinlerde görmememizin sebebi bu hareketin çok büyük bir uyku halinde oluşuydu. Birçok modern Müslüman evrimi kabul etmiyor. Ama karşı da gelmiyorlardı. Birçok ultra-Ortodoks Yahudiler evrimi kabul etmiyor, ama bilimsel evrime karşı çıkmak için herhangi bir sebep görmediler. Ama bugün, özellikle son on veya yirmi yılda Hıristiyan olmayan kültürlerde anti evrimci bir hareket patlak verdi. Müslüman kültüründe bu çok etkili. Bunun merkezi Türkiye ve lideri de Harun Yahya müstear ismiyle yazan yazar. Çalışmalarının milyonlarca kopyası dolaşıyor. Çalışmaları Müslümanlar tarafından konuşulan neredeyse her dile çevrildi.

 

Soru: Evrim ve yaratılışçılık arasındaki savaşı gelecek yıllarda da devam edeceğini görecek miyiz?

 

Ronald Numbers: Bu soruya cevap vermemeliyim. Tarihçiler ileriki zamanlarla ilgili tahminde bulunmamalıdırlar. Ama şu anda reddetmemek gerekir ki yaratılışçı bilim adamları hala fazlasıyla güçlüler.