Jean Bastie (Emekli Profesör, Sorbonne)

FRANSA
COĞRAFYA DERNEĞİ

30 Temmuz 2007

Tarafımıza gönderme nezaketinde bulunduğunuz Yaratılış Atlası isimli eserin birinci cildine ait 3 örneği de teslim almış olduğumuzu ve teşekkürlerimizi bildiririz.

… Tam bir hoşgörü ve saygı içerisinde dile getirilen her türlü bilgi veya fikir ile daima ilgilenmişizdir.

Diğer ciltleri de almaktan memnun olacağımızı bildirir şimdiden bu konuda size Teşekkürlerimizi sunarız.

En içten saygılarımızla

Jean Bastie

Emekli Profesör, Sorbonne
Coğrafya Derneği Başkanı