Paris’te Uluslararası Yaratılış, Bilim ve Barış Konferansı Düzenlendi

30 Eylül 2012 tarihinde, Paris'te, Espace des Congrès des Esselières'de düzenlenen Uluslararası Konferansımız iki bölümden oluştu.

"BİLİM, EVRİM VE İNANÇ" başlıklı birinci bölümde Darwinizm'in geçersizliğini ortaya koyan bilimsel gelişmeler anlatıldı. Bu bölümde Beyin Cerrahı Dr. Oktar Babuna'nın Sayın Adnan Oktar'ın (Harun Yahya) eserlerini temel alan sunumunun ardından şu değerli bilim adamları konuştular:

–     Avrupa'nın en önemli Katolik Anti-Darwinist organizasyonlarından CEP (CENTRE D'ETUDES ET DE PROSPECTIVES SUR LA SCIENCE)'in başkanı, yüksek mühendis ve tanınmış Anti-Darwinist bilim adamı Dominique Tassot evrimin bilimsel açıdan çok büyük çıkmazda olduğunu, aynı zamanda da Hıristiyan inancına tamamen ters olduğunu anlattı.

–     Sosyoloji profesörü ve İtalya'nin en aktif Anti-darwinist organizasyonu olan AISO'nun  başkanı olan Prof. Fabrizio Fratus ise Darwinizm'in hayatın kökenini açıklayamayacağını bilimsel delilleri ortaya koyarak anlattı.

Anti-Darwinist çalışmaları, eserleri ve dünya çapındaki konferanslarıyla tanınan bu değerli bilim adamları Harun Yahya eserlerinin dünya çapındaki etkisinden övgüyle bahsettiler ve her türlü ortak çalışmadan büyük onur duyacaklarını ifade ettiler.

'İSLAM, HIRİSTİYANLIK, YAHUDİLİK: TÜM İNSANLIK İÇİN BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK DİNLERİ" başlıklı ikinci bölümde ise Hıristiyanlığın, Museviliğin ve İslam’ın tüm insanlar arasında barış, kardeşlik, sevgi ve uzlaşıyı savunduğu, Semavi dinlerin çok sayıda ortak değere sahip olduğu çok saygın konuşmacılar tarafından dile getirildi. Bu bölümde;

–     Villejuif bölgesi başpiskoposu Peder Philippe Louveau, Hıristiyanlığın tüm insanlar arasında barışı, sevgiyi, dostluğu ve özgürlüğü hedefleyen bir din olduğunu İncil'den ve tarihten örneklerle anlattı.

–     Uluslararası Barış için Dinler Dünya Birliği, (WCRP)'nin ve Afrika-Akdeniz halkları Etik, biyoetik ve İnsan Hakları İzleme Örgütü OCAMEDH'in Onursal Başkani Prof. Ghawthy Hadj Eddiine Sari ise İbrahimi dinlerin barış ve özgürlüğün kaynağı olduğunu anlattı.

–     ASN France Başkanı Sayın Emir Pousse Sayın Adnan Oktar'ın eserlerini temel alan konuşmasında İslam dininin barış ve özgürlüğü temel aldığını ve tüm insanlığın barışını, huzurunu, güven ve rahatını hedeflediğini anlattı.

Kapanış konuşmasını ise Uluslararası Dinler ve Kültürler arası Diyalog ve Barış Vakfı (ADIC)'in Başkanı Sayın Aly El-Samman yaptı.