Peygamberimiz (sav)’in dünyaya miras bıraktığı mektupları

Peygamberimiz (sav)'in dünyaya miras bıraktığı mektupları

Allah, Peygamberimiz (sav)’i, Kuran’ın mesajını sadece Araplara değil tüm insanlığa tebliğ etmekle görevlendirmişti. Bu nedenle Peygamberimiz hicretin yedinci yılında kral ve hükümdarların yanısıra Hristiyan, Yahudi ve Mecusi topluluklara da İslam’a davet mektupları yollamıştır. Allah Kuran ayetinde Peygamberimizin tüm insanlığa gönderildiğini şöyle bildirir:

De ki: "Ey insanlar, ben Allah'ın sizin hepinize gönderdiği bir elçisi (peygamberi)yim. Ki göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. O'ndan başka İlah yoktur, O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin. O da Allah'a ve O'nun sözlerine inanmaktadır. Ona iman edin ki hidayete ermiş olursunuz. (Araf Suresi, 158)

Kuveyt’de yayınlanan Arab Times'da, Harun Yahya’nın  "Peygamberimiz (sav)'in dünyaya miras bıraktığı mektupları" başlıklı makalesini 31 Ağustos 2017 tarihli sayısında yayınladı.

 

http://harunyahya.com/en/Makaleler/256912/Our-Prophet-(saas)%E2%80%99s-world-heritage-letters

 

https://www.arabtimesonline.com/news/prophets-world-heritage-letters/

 

http://www.harunyahya.org/tr/Makaleler/256911