Darwinizm çatışmayı Teşvik Eder, Terörün Asıl Kaynağıdır

 
Hollanda”nın en büyük günlük gazetelerinden De Volkskrant, internet sayfasında 24 Şubat 2007 tarihinde, "Yaratılış Atlası" başlığı ile bir habere yer verdi. Söz konusu yazıda Harun Yahya”nın hayatı ve çalışmalarından şöyle bahsedildi:

Bugünlerde Hollanda’da okullara, öğretmenlere ve öğrencilere 788 parlak sayfadan oluşan, İngilizce olarak yazılmış Yaratılış Atlası gönderildi. Evrim teorisinin Kuran’a karşı savaş açması nedeniyle, İslami düşünceyle hazırlanan bu kitap, evrim teorisini reddediyor.

Bu kitaba göre Darwinizm, güçlünün haklı olduğunu düşündüğü için ("güçlü olan hayatta kalır") toplumlar arasında çatışmayı teşvik eder; bu nedenle Darwinizm diğer kötülüklerin olduğu gibi "terörizmin de gerçek kaynağıdır". Kitapta, "Bu evrimin hiçbir zaman gerçekleşmediğinin önemli bir delilidir" ve "İnsanları, hayvanları ve dünyayı Allah yaratmıştır, canlılık evrimle meydana gelmemiştir" denilmekte. Yazarı Harun Yahya, kitabın yayıncısı ise İstanbul’daki Global Yayıncılık…

        İnternet sitesinde "Harun Yahya / Gerçeğe Davet" başlığı altında:

        Bu davet hiçbir kar amacı gütmeyen, idealist bir oluşumdur. Yazar, yazmış olduğu kitaplardan herhangi maddi bir kazanç beklememekte ve ücret almamaktadır. Aynı zamanda kitapların, belgesellerin, ses kasetlerinin veya kitaplarla bağlantılı grafik tasarımların uygulanmasına, yayınlanmasına ve dağıtımına katkıda bulunan kişiler de, herhangi maddi bir gelir elde etmemektedir. Aynı şekilde bu web sitesinde, Harun Yahya’nın yazdığı tüm kitaplara ve eserlerinden ilham alınarak hazırlanan diğer çalışmalara ücretsiz olarak erişilebilir.…

         Yazarın internet sitesinde kendisi hakkında söyledikleri ise şöyledir:

         Harun Yahya, Sayın Adnan Oktar tarafından kullanılan müstear isimdir. Ankara’da 1956 yılında doğan Adnan Oktar tanınmış Türk düşünürlerden biridir. Kendini tümüyle benimsediği mukaddes değerleri, diğer insanlara tebliğ etmeye vakfetmiş olan Oktar ve bu fikri mücadelesine 1979 yılında Minar Sinan Üniversitesi’ndeki eğitimi sırasında başlamıştır. Üniversite yılları sırasında kendi çevresinde yürürlükte olan materyalist felsefe ve ideolojiler hakkında detaylı araştırma yapmış ve bu konularda söz konusu ideolojinin taraftarlarından daha geniş çaplı ve kapsamlı bilgi sahibi olmuştur. Bu bilgi birikiminin sonucunda, evrim teorisinin yanlışlığı hakkında çeşitli kitaplar yazmıştır. Darwinizm”e ve materyalizme karşı kararlı fikri çabası, büyüyerek dünya çapında etki etmiştir. 22 Nisan 2000 tarihli New Scientist dergisinde belirtildiği gibi, Sn. Oktar evrim aldatmacasını ve yaratılış gerçeğini tebliğ eden "uluslararası bir kahraman" haline gelmiştir. Yazarın materyalizm ve Darwinizm”e karşı fikri mücadelesine aynı zamanda National Geographic, Science, New Scientist ve NSCE Reports gibi yayınlarda da yer verilmiştir. National Geographic dergisinin Kasım 2004 sayısının İngilizce ve Almanca baskılarında yazarın Yaratılış Gerçeği hakkındaki çalışmalarından söz edilmektedir…

             Doğu Türkistan ile ilgili olarak, Çin’e karşı yazılmış hararetli bir makalede ise, Harun Yahya şöyle açıklamaktadır:

Mao’nun kendisinin de itiraf ettiği gibi, Çin’de komünist rejimin en önemli ideolojik desteği Darwin’in evrim teorisidir. China and Charles Darwin (Çin ve Charles Darwin) adlı kitabında Harvard Üniversitesi’nden tarihçi James Reeve Pusey, Çin’de Darwinizm’in çok büyük çaplı etkisini ve komünizmin fikri altyapısını nasıl hazırladığını tarif etmektedir…