Ehud Tokatly (Yazar, Eğitimci)

 

 

 

 

 

 

 

3 Aralık 2008

İbrahim’in ve onun evlatlarının Rabbi olan Allah’a inanan İsrailli bir Musevi olarak, İstanbul, Türkiye"den Sayın Adnan Oktar’ın bilgece ve iyiliksever çalışmalarını övmeyi kutsal bir görevim olarak görüyorum.

Yıllar önce Harun Yahya müstear ismiyle yazdığı yayınlarına internette rastladım ve onun dürüstlüğünden ve iyi yürekliliğinden hemen etkilendim… İşte bu karanlık ortamın içinden, aniden gerçek imanlı bir Müslüman’ın -Harun Yahya/ Adnan Oktar"ın- yüksek, net sesini duydum. Şiddet ve nefrete karşı cesurca öğüt veriyor ve tek Allah"a inanan Müslüman, Hıristiyan ve Musevilerin tümünü sevgi, barış ve dayanışmaya çağırıyordu.

Adnan Oktar’ın üstlendiği görev, sadece tüm insanlara karşı açıkça görülen sevgisinden değil; aynı zamanda Allah"a, Peygamberlere ve Kutsal Kitaplara olan derin imanından da kaynaklanıyor. Evrimci Darwinist teorilere karşı çıkışı bile, tüm yaratılmışlara ve onları Yaratan’a büyük sevgisini göstermekte. Bu teorileri dünyada pek çok akademisyen tarafından da kullanılan metodik ve rasyonel bilim standartları çerçevesinde incelemesine rağmen, gerçek hedefi bazı Darwinist varsayımların sebep olabileceği zulmü, ırkçılığı ve ahlaksızlığı ortadan kaldırmaktır.

… Yaklaşımı her zaman nazik, ılımlı, mantıklı ve yapıcıdır… Tüm dürüst insanları ve tek bir Allah"a inanan gerçek inanç sahiplerini, adaleti aramaya, Sayın Oktar ve arkadaşlarının barış ve iman arayışını desteklemeye ve teşvik etmeye, Sonsuz ve Merhamet Sahibi Yüce Allah"a, barış ve adaleti seven tüm insanları kurtarması için dua etmeye çağırıyorum.


Saygılarımla, 

Ehud Tokatly
Kudüs, İsrail