Harun Yahya Eserleri

Azerbaycan”da yayınlanan Ulus adlı gazetede Hasret Rüstemov imzalı bir haber yayınlandı. Haberde Harun Yahya”nın Kavimlerin Helakı isimli kitabı tanıtılıyordu. "Kuran”ın Hikmetine Dair Yeni Kitap" başlıklı yazıda Rüstemov, Harun Yahya ve eserleri hakkında şunları ifade ediyordu:

(…) Böyle bir zamanda, Kuran”ı temel alan ilmi literatürle karşılaşmak hakikaten çok zordur. Yazar bu kitabında Kuran”da önceleri mevcut olmuş eski medeniyetlerin aniden helak olması ve halkların yeryüzünden silinmesiyle ilgili ayetleri arkeoloji, coğrafya, tarih ve diğer bilimlerin son araştırmaları sonucunda anlatarak Kuran”ın Allah”ın gönderdiği bir kitap olduğunu ve hakikate uymanın yolu olduğunu defalarca kaydediyor. Halkların yeryüzünden silinmesiyle ilgili Batı bilginlerinin birçok kitapları basılmıştır. Fakat hakkında konuştuğumuz kitabın diğerlerinden farklı özelliği halkların helak olmasının sebeplerini araştırmak değil, sadece Kuran”da bu olaylarda yazılanların daha anlaşılır olarak okura ulaştırılmasıdır.

… Sadece bu eseriyle tanışmak bile onun gayesine ulaşması konusunda nasıl fedakarcasına çalıştığını gösteriyor. Zannımca, Harun Yahya”nın bu eseri sadece dinle ilgilenenler için değil, sosyoloji, tarih ve felsefeyle ilgilenenler için de oldukça ilgi çekici bulunacaktır.