Müslümanlar ve Museviler Ahir Zamanla İlgili Hemfikirler, İzleyin

Amerika'dan bir haber sitesi World Net Daily, Sayın Adnan Oktar'ın haham misafirleriyle A9 TV'de yaptığı sohbetini konu alan bir makale yayınlandı. Söz konusu yazıda Müslümanlar ve Musevilerin ahirzaman konusundaki ortak inançları vurgulandı:

Bir Türk televizyon programına katılan önde gelen Müslüman ve Musevi liderler kıyametin yaklaştığı konusunda aynı görüşe vardılar ve "sevgi, barış, dostluk, kardeşlik, iyi niyet ve merhamet" içerisinde yaşama beklentisi içinde olduklarını açıkladılar.

Türkiye’den A9 Televizyonu, Musevilerin geleneksel mahkemesi Sanhedrin’den iki resmi yetkiliyi ve diğer Müslüman liderleri programında ağırladı.

Müslüman katılımcılardan Oktar Babuna ve Adnan Oktar, her ikisi de tanınmış İslami kişilikler. Musevilerden Haham Yeşayahu Hollander, Sanhedrin üyesi ve Beni Nuh Konularında Musevi Mahkemesi yargıçlarından. Haham Ben Abrahamson ise bir tarihçi ve Musevilerin Rabbani Mahkemesinde İslam konusunda danışman.

21 Kasım tarihinde yayınlanan programda Tevrat'tan ahir zamanla ilgili anlatımlara yoğunlaşıldı, Kuran’da bildirilenler ve bu dinlerin bekledikleri Mesihlerin – Müslümanların Mehdi’si ve Musevilerin Kral Mesihi – aynı ve tek kişi olabileceği görüşüldü.

Sanhedrin kendisini milleti ilgilendiren konularda özel bir mahkeme olarak tanımlıyor. İsrail hükümeti seküler olmakla birlikte, Sanhedrin’in Musevi halkının idaresinin tarihi bir parçası olduğunu belirtiyor.

Panel üyeleri yaklaşan kıyamet öncesi dönemle ilgili alametlere dikkat çektiler.

Babuna şöyle söyledi: "Kral Mesih döneminde savaşlar ve zulüm sona erecek." Haham Hollander, Tevrat’tan barışla ilgili alıntıları okudu. "Savaş arabalarını … uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Kralınız [Kral Mesih] uluslara barışı duyuracak…" (Zekeriya, 9:10)

"İşte bu sözlerde silahların durdurulacağı söyleniyor…" dedi Adnan Oktar.

"Savaş aletleri durdurulacak, tüm silahlar kullanımdan kalkacak inşa’Allah. Ve Kral Mesih, Hazreti Mehdi uluslara barışı duyuracak. Tüm dünyaya barış gelecek," dedi Babuna.

"Bu demektir ki artık tanklar, top mermileri ya da tüfekler kalmayacak. Bu çok iyi," dedi Adnan Oktar. "Bu demektir ki artık askeri manevralar yapılmayacak. Daha fazla savaş olmayacak. Bu çok iyi."

Adnan Oktar, "Bu Allah’ın vadidir," dedi, "dünyada barış olacak."