The Express Tribune İnternet Sitesi Sayın Adnan Oktar’ın Eserlerinin Pakistan’daki Etkisine Dikkat Çekiyor

Pakistan’da yayın yapan The Express Tribune gazetesinin internet sitesinde, Sayın Adnan Oktar ve evrim karşıtı çalışmaları sık sık bahis konusu olmaktadır. Söz konusu yazılarda, kendileri de birer evrimci olan yazarların, Sayın Oktar"ın evrim teorisine karşı çok etkili bir çalışma sürdürdüğünü kabul etmek durumunda kaldıkları görülmektedir.

Örneğin 20 Şubat 2012 tarihli bir makalede Sayın Adnan Oktar’dan ve çalışmalarından şöyle bahsedilmektedir:

“… Şu anda hayatın oluşumu ve insanın kökenine bilimsel bir açıklama getirme amacıyla giderek büyüyen bir külliyat var: Müslüman Yaratılışçılık…. Bu İslami bilim cephesi Harun Yahya mahlası ile kitaplar yazan ve “Evrim Aldatmacası”, “Darwinizm’in Dünyaya Getirdiği Belalar”, “Faşizm: Darwinizm’in Kanlı İdeolojisi” gibi kitapları Pakistan’daki pek çok evde bulunan yazar Adnan Oktar tarafından yürütülüyor…"

11 Mart 2012 tarihli bir makalede ise Sayın Adnan Oktar’ın çalışmalarının etkisinden şöyle söz edilmektedir:

“… İslami Yaratılışçılığın giderek artan etkisinin arkasında Harun Yahya’nın çalışmaları yatıyor. Yahya tanınmış bir bilim adamı kimliğine sahip değil, fakat sözleri milyonlarca Müslüman tarafından yadsınamaz bir gerçek olarak kabul ediliyor.”